Bibliografia

"Five Ghanzi Mei Hua Zhuang Techniques"
Wang Zhizhong, Han Jianzhong, Yan Zijie
Hai Feng Publishing 1989 Hong Kong

"Science and civilization in China"
volume 2: History of scientific thought
Joseph Needham
Cambridge University Press 1959

"Wushu Kung Fu"
Numero del gennaio 2000
Pacific Rim Publishing USA

"A Chinese - English and English - Chinese 
 glossary of Wushu and Qi Gong terminology"
Hai Feng Publishing 1989

"Quaderni di Wushu, volume primo: fondamentali del Chang Quan"
Mario Pasotti, Marco Bertona
Eos editrice, 1994 Novara

"SocietÓ segrete in Cina 1840 - 1911"
Fei Ling Davis
Einaudi editore 1971