Neijia/Wudang

Waijia/Shaolin

Xingyiquan

Changquan

Baguazhang

Nanquan

Taijiquan

Wudangquan

Liuhebafa